Over Hanzehospital

Over Hanzehospital

Plezier in leren

Authentiek, betekenisvol en samenwerkend leren

proud

Aanleiding

Hanzehospital is in 2014 tot stand gekomen n.a.v. een educatieve Master opleiding, waarin ‘digitale geletterdheid’ een onderdeel vormde. Hierin is onderzoek verricht naar de wijze waarop de inzet van ICT een positieve bijdrage kan leveren aan meer betekenisvol, activerend en stimulerend onderwijs. Met de ontwikkeling van Hanzehospital is gemerkt dat een logische integratie en verbinding tussen de vakken ontstond en mede daardoor een positieve bijdrage leverde aan genoemde aspecten. Vanaf de start van BN2020 in 2016 is Hanzehospital daarom nu officieel via deze site beschikbaar voor alle studenten van de Academie voor Verpleegkunde te Groningen.

Gesimuleerde – en echte beroepspraktijk in één

Nu de BN2020 volledig is ontwikkeld, heeft zowel de gesimuleerde als de echte beroepspraktijk zijn plek gevonden binnen Hanzehospital. Casuïstiek ter ondersteuning van de anderhalf jaar durende theoretische periode voor studenten uit jaar 1 en 2 is beschreven en werkbegeleiders uit de beroepspraktijk worden meegenomen over de uitvoering van modules in de praktijk.

Verbinding, integratie en logisch geheel

Dit platform voorziet in een belangrijke behoefte om de verbinding tussen theorie en praktijk en binnen de verschillende studie-onderdelen te bevorderen: een breed scala aan aan te leren verpleegkundige vaardigheden passeren de revue. Gedurende de jaren is in toenemende mate een logisch en geïntegreerd geheel ontstaan. Nog steeds blijven we nadenken over verdere professionalisering…

Een professioneel platform

Bij deze een uitnodiging aan het werkveld, docenten en studenten om mogelijk nieuwe innovatieve indeeën te delen, zodat samen wordt gewerkt aan een professioneel platform voor verpleegkundige kennisontwikkeling

Input voor opbouw mede mogelijk gemaakt door studenten, contacten in het werkveld en verschillende collega’s van de Hanzehogeschool Groningen

Initiator: Carin Wolke-Sturre, docent Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen