GGZ

GGZ

Respectvol en empathie. Gaan voor kwaliteit

Geestelijke Gezondheidszorg

GGZ front

Cliënten in zorg

  • Petra de Wijs
  • Jan van Polen

 

Afdeling Eetstoornissen | Kamer 3

Petra de Wijs

Geb. datum. 04-07-2002 | Burg. St. ongehuwd | student Psychologie

Anamnese: Anorexia Nervosa sinds 2019  | BMI tussen 15,5 en 17

Medicatie: Oxazepam, Temazepam, Fluoxetine

Petra is gistermiddag opgenomen op de afdeling. Daar is afgesproken dat Petra gezien haar lage BMI per direct moet starten met sondevoeding. Vanochtend zie jij Petra voor het eerst. Het valt je op dat ze onrustig is. Ze kan niet lang op een stoel blijven zitten, drentelt wat heen en weer over de gang met de rijdende paal waaraan de sondevoeding hangt. Ze lijkt alles goed in de gaten te houden en kijkt daarbij schichtig om zich heen. Je hebt van de nachtdienst vernomen (zie rapportage) dat Petra sinds de opname al onrustig is. Je vraagt aan Petra wat je voor haar kunt doen. Petra reageert door te zeggen dat ze eigenlijk geen sondevoeding wil. Ze legt je uit dat ze onder druk is gezet door haar moeder en de behandelaar en dat ze daarom heeft ingestemd. ‘De twee lijken wel samen te spannen tegen mij’. Terwijl Petra haar verhaal doet, observeer je haar onrust en stel je voor dat ze enige ontspanning gaat zoeken bij de activiteitentherapie. Daarna (om 11.00 uur) kom je haar opzoeken voor een gesprek. Petra gaat naar de therapie en sleept de rijdende paal met de sondevoeding gefrustreerd met zich mee. Rond 10.00 uur keert Petra al terug naar de afdeling: het blijkt dat de onrust nog steeds niet is afgenomen..

Actueel | vroege dienst | 8.30 uur

Rapportage nachtdienst: Mevr. heeft een onrustige nacht gehad en meldde om 2.00 uur dat het slapen niet lukte vanwege onrust, piekeren en duizeligheid. Ter controle zijn vitale functies gemeten: ademhaling 12 x per minuut | RR 100/ 60 | pols 80. Nadat mevrouw één Temazepam 10 mg kreeg (2.15 uur) gaf mw aan dat ze toch zou proberen te slapen. Dat lukt tot 6.30 uur, zo gaf ze even daarna aan. Innerlijke onrust lijkt niet verminderd, mw voelt zich minder duizelig. Nogmaals controles gedaan: RR 100/ 60 | pols 72.

Actueel | late dienst | 20.30 uur

Petra meldt zich bij de verpleegpost om aan te geven dat haar sonde er uit is gegaan: het blijkt dat Petra, na het bezoek van haar moeder, zelf haar sonde eruit heeft getrokken.

– Hoe reageer je naar Petra? Welke interventie is in deze situatie adequaat? Wat kan er aan de hand zijn? Waarop is je handelen gebaseerd?–

  • SLO: je besluit, na overleg met de verpleegkundig specialist, dat Petra een nieuwe sonde krijgt volgens behandelplan. Je gaat de sonde inbrengen volgens protocol. Volgens voorschrift van de behandelaar wordt 500 ml voeding per 24 uur toegediend. Algemeen geldt dat elke ml sondevoeding ongeveer 20 druppels bevat. Bereken wat de druppelsnelheid moet zijn in aantal druppels per minuut.
  • VCM: na het bezoek van haar moeder besluit je met Petra in gesprek te gaan over het feit dat de sonde eruit is gehaald door haarzelf. Onderweg naar de gesprekskamer wordt Petra steeds meer opgefokt en ze begint je uit te schelden omdat je hebt gezegd dat de sonde waarschijnlijk wel weer moet worden ingebracht. Daarbij komt ze wel heel dicht naar je toe… hoe reageer je hier professioneel op?

______________________________________________

Afdeling Stemmingsstoornissen | Kamer 2

Jan  van Polen

Geb. datum. 01-09–1970 | Burg. St. gehuwd |

Leraar basisschool

Anamnese: Manisch Depressief sinds 1990  | 

Medicatie: Oxazepam, Lithium, Temazepam

 

Rapportage nachtdienst: Dhr. heeft een onrustige nacht gehad: hij gaf om 1.00 uur aan dat het slapen niet lukte vanwege piekeren. Toen dhr ook even naar toilet was geweest gaf hij aan wat duizelig te zijn.  Ter controle zijn vitale functies gemeten: ademhaling 15 x per minuut | RR 110/65 | pols 76. Nadat dhr. Temazepam 10 mg heeft gehad is hij toch in slaap gevallen, zo bleek uit observatie om 1.30 uur en heeft zich verder niet meer gemeld. Tijdens verdere observaties is dhr. niet meer wakker gezien. Dhr. meldde zich om 7.00 uur bij de verpleegpost om te zeggen dat hij toch beter dan voorgaande nachten had geslapen en dat hij zich over een uurtje zou melden aan de ontbijttafel. Hij maakte een meer opgewekte indruk in vergelijking met voorgaande dagen.

Actueel | vroege dienst | 8.30 u

Dhr. heeft zich nog steeds niet gemeld. Tot nu toe kwam hij wel uit zichzelf mee ontbijten, maar deze ochtend is dhr. nog niet gesignaleerd in de huiskamer. Je besluit te kijken waar hij kan zijn en loopt als eerste naar zijn kamer. Daar ligt dhr. nog gewoon in z’n bed, is nauwelijks aanspreekbaar en geeft aan door te willen slapen.

Later meldt dhr. zich wel bij jou en je besluit even buiten een wandeling te maken met hem. Het valt je op dat dhr. in tegenstelling tot voorgaande dagen, allerlei ideeën heeft over de toekomst: hij wil wel een nieuw huis kopen, een nieuwe opleiding gaan doen en ook solliciteren naar de functie van directeur van een basisschool. Dhr. lijkt over-enthousiast en is moeilijk af te remmen.

Actueel | late dienst | 20.15 u

  • VCM: dhr. van Polen komt na het bezoekuur bij je en geeft aan dat hij de komende nacht thuis zal slapen. Hij wil wel eerst op stap, want het is donderdagavond. Je besluit om eerst met dhr. in gesprek te gaan over zijn ideeën m.b.t. de komende uren/nacht. Als je aangeeft hierover eerst in gesprek te willen, wordt dhr. plotseling agressief: hij begint te roepen dat hij het vanaf nu allemaal wel zelf kan beslissen en komt ineens dicht naar je toe, zich breed makend…