Jeugd en Gezin

Jeugd en Gezin

Zorg voor jong tot ouder

Gezinszorg

Jeug en Gezin

Aanwezige dossiers:


Alex Potsdam (12-12-2002)

Burgelijke staat.: ongehuwd, vriendin

Gezinssamenstelling: Woont bij ouders, 1 broer

JGZ-melding vanwege: verdenking alcoholmisbuik

Alex Potsdam

Situatie: Alex zit in VWO 6. Eindelijk mag hij volgend jaar studeren. De middelbare school heeft hij inmiddels wel gezien. Na schooltijd vermaakt hij zich prima. Hij heeft inmiddels een leuke bijbaan gevonden en in het weekend gaat hij graag op stap met vrienden. Vaak begint de avond bij een vriend thuis en wordt er al even ingedronken. Eenmaal in de stad vloeit de drank ook rijkelijk. Dat dit de volgende dag vaak wat minder aangenaam is deert Alex niet. Een beetje drank trekt hij heus wel.

Vorig weekend liep het echter anders. Alex was samen met zijn vrienden op een festival. Het was een mooie en warme dag. Het festival begon al op tijd, dus de sfeer zat er goed in. Het bier werd constant aangevoerd en de muziek zweepte het publiek nog eens goed op. Aan het eind van de dag gaat het mis. Alex heeft behoorlijk wat drank op en gaat onderuit. Hij is niet meer aanspreekbaar en toegesnelde EHBO’ers bellen de ambulance waarmee Alex naar het ziekenhuis gebracht wordt. Daar wordt Alex, na een nacht aan het infuus te hebben gelegen, wakker. Ontslag uit het ziekenhuis volgt, maar Alex zijn ouders zijn behoorlijk geschrokken van het voorval en willen dat Alex in gesprek gaat met een verpleegkundige.

VCM Actueel: De verpleegkundige heeft een afspraak gemaakt met Alex. Hij komt langs om te praten over het voorval van vorig weekend. Alex heeft met enige tegenzin een afspraak gemaakt; ‘overdrijven zijn ouders niet erg?’. Toch is ook hij best geschrokken van alles en schaamt hij zich behoorlijk.

VCM/SLO vragen:

  • Redeneer en beargumenteer:  Welke verpleegtechnische handelingen zijn in de acute fase (zie onderstreepte deel in de beschreven casus) belangrijk, wat is daarvan de reden en hoe bewaak jij de continuïteit van zorg? 
  • Welke toon zou jij kiezen in de gespreksvoering met Alex en zijn ouders?
  • Welke (medische) informatie zou jij Alex willen geven over de gevaren van alcoholgebruik, hoe zou jij het gevaar van alcohol bij jongeren aan Alex ter sprake willen brengen? Interventie: motiverend gesprek over alcoholgebruik bij Alex

___________________________________________________

Thea van der Ende (24-09-1992)

Burg. staat: ongehuwd 

Gezinssamenstelling: 3 kinderen: 2 jongens (Jeff van 5 en Quinn van 2 jaar) en 1 meisje (Melissa van 11 maanden). De kinderen hebben verschillende vaders en woont met geen van de vaders samen

JGZ-melding vanwege: hulp bij opvoeding

Happy Young Mother and Three Children Snuggling on Bed

Situatie: Thea is een alleenstaande jonge vrouw, heeft VMBO TL afgerond en is vervolgens enkele mbo opleidingen gestart. Deze heeft ze echter nooit afgemaakt. Haar kinderen hebben verschillende vaders. Met de vader van de oudste twee kinderen heeft ze geen contact meer, met de vader van haar jongste kind nog wel.

Het consultatiebureau wordt tijdens een tweewekelijks overleg met het buurtteam ingeschakeld. “Veilig thuis Drenthe” heeft melding gedaan bij het buurtteam nadat er bij hen zorgen zijn geuit over het gezin. Buren hebben gehoord dat moeder vaak tegen haar kinderen schreeuwt en maken zich zorgen over hun ontwikkeling. Wanneer je in het dossier van het gezin kijkt zie je dat moeder al geruime tijd niet meer op het consultatiebureau is geweest. Vanuit het consultatiebureau is al eerder geprobeerd telefonisch contact met moeder te krijgen maar telkens zonder resultaat. Gezien de huidige zorgen vanuit de wijk besluit de verpleegkundige om onaangekondigd op huisbezoek te gaan om zo met moeder in contact te komen.

Tijdens dit eerste contact met moeder wordt duidelijk dat moeder moeite heeft met de opvoeding van haar kinderen. Ze vindt het opvoeden van haar kinderen druk en ze vindt het moeilijk om consequent te zijn. Ze benoemt dat haar kinderen slecht eten en dat ze veel moeite hebben om rustig te gaan slapen. Meestal slapen ze pas na 21u. Ze vertelt dat vader geen rol in de opvoeding heeft. Vader woont bij zijn ouders en heeft een alcoholprobleem. Moeder heeft met hem de afspraak gemaakt dat hij de kinderen niet te zien krijgt als hij onder invloed is. Moeder krijgt veel steun van haar eigen ouders. Haar eigen moeder past elke woensdag op zodat ze iets voor zichzelf kan doen. Ze kijkt of het mogelijk is om weer naar school te gaan. Moeder twijfelt of ze hulp wil van een hulpverlener bij de opvoeding van haar kinderen. Ze is bang dat ze haar kinderen kwijt zal raken.

VCM Actueel: Als verpleegkundige in opleiding loop je stage op het consultatiebureau en probeer je door middel van motiverende gespreksvoering ervoor te zorgen dat Thea de zorg voor haar kinderen verbeterd. 

SLO Actueel: Thea komt met Jeff op het consultatiebureau, omdat hij z’n DTP injectie moet gaan krijgen. Je ziet dat Jeff al angstig kijkt naar de reeds klaarliggende injectie. Je dient de DTP injectie van 1,5 ml toe in de linker bovenarm van Jeff. Na de injectie nodig je moeder uit voor een gesprek later in de week. Tijdens dit gesprek wil je met Thea samen onderzoeken of en welke ze hulp en ondersteuning zij zou willen aanvaarden bij de opvoeding van haar kinderen.

VCM/SLO vragen:

  • Welke toon zou jij kiezen in de gespreksvoering met Thea? Welke gesprekstechnieken zou jij toepassen om Thea te motiveren om een voor haar juiste en weloverwogen beslissing te maken? 
  • Interventie: motiverend gesprek over hulp en ondersteuning bij de opvoeding

________________________________________________

Gezin de Vries

Hans de Vries 44 jr. – Kim Winters 41 jr.

Burg. staat: samenwonend 

Gezinssamenstelling: Dochter  Amber de Vries (8 weken oud)

JGZ-melding vanwege: kwetsbare thuissituatie

 sleeping baby yawning

Situatie: Vader Hans en moeder Kim wonen samen en verwachten een kindje. Vader heeft ADHD en is bekend met alcohol- en drugsgebruik in het verleden. Moeder heeft zelf een problematische jeugd gehad; loverboys, weggelopen van huis. Moeder heeft geen contact meer met haar eigen ouders. Eigenlijk was het ook niet de bedoeling, deze zwangerschap, maar toen deze ontdekt werd was Kim al 23 weken zwanger… toen is besloten de zwangerschap in stand te houden en alles te doen om de baby zo goed en gezond mogelijk op de wereld te zetten.

Toen Kim 29 weken zwanger was is er melding gedaan bij Veilig Thuis Drenthe nav incident/ruzie tussen ouders. Kim had hierbij een snijwond in haar arm. Hoewel er vermoedens zijn dat er sprake is geweest van opzet, geeft Kim aan dat ze zich gesneden heeft tijdens het koken.  Naar aanleiding van de melding bij Veilig thuis is een onderzoek gestart naar de situatie van dit gezin en de eventuele gevaren voor de baby. Omdat er dusdanige twijfels zijn over de capaciteiten van de ouders wordt een gezinsvoogd aangewezen.

Tijdens de laatste weken van de zwangerschap hebben de ouders ondersteuning van de voorzorg-verpleegkundige van de GGD gehad. Zij leert hen onder andere alles over de verzorging van hun toekomstige baby en kijkt naar het sociale netwerk van ouders. Er is geregeld dat de ouders na de bevalling hulp krijgen van Thuisbegeleiding van Icare. Zij komen 5 dagen per week een paar uur bij de ouders thuis om ze te ondersteunen.

VCM Actueel: Ouders hebben inmiddels een dochter gekregen, Amber. Tijdens het 8 weken consult op het consultatiebureau wil de jeugdverpleegkundige de eerste vaccinaties geven. Moeder geeft echter aan dit niet te willen. Ze is zelf ook nooit gevaccineerd en is nooit ziek geworden. Bovendien heeft ze op internet gezocht en veel informatie gelezen over de nadelen van vaccineren.  Als verpleegkundige in opleiding probeer je moeder middels motiverende gespreksvoering te motiveren om toch haar kind te laten inenten.

SLO Actueel: (OChtendspreekuur 10.00) Kim Winters had om 9.30 uur een afspraak, maar helaas is zij niet verschenen. Terwijl je nu met een andere cliënt bezig bent zie je Kim met Amber op de arm binnenkomen. Kim ziet er wat verwilderd uit en het lijkt alsof ze een verse doch forse wond op haar hoofd heeft. Je ziet duidelijk dat ze heeft gehuild. Kim houdt een stuk keukenrol tegen haar hoofdwond aan om het bloeden wat te stelpen. Je rondt snel het gesprek met je cliënt af en legt gauw contact met Kim. Je neemt haar mee naar je behandelkamer en vraagt aan haar wat er is gebeurd. Kim zegt dat ze net van de trap is gevallen en dat ze daarom te laat is. Terwijl Kim praat inspecteer je de wond op het hoofd van Kim. Het bloeden wordt veroorzaakt door een forse schram/snee, je constateert zwelling en roodheid.

Wat zou je doen in deze situatie? Welke vragen stel je aan Kim? Hoe verzorg je de hoofdwond? Wat zijn je aanbevelingen naar Kim? Wat zou de echte oorzaak van de hoofdwond kunnen zijn?

___________________________________________________

Maaike Winter (13-07-2003)

Burg. staat: ongehuwd 

Gezinssamenstelling: 1 broer Dave (21) en 1 zusje Elise (13), gescheiden ouders. Ouders hebben co-ouderschap over Elise en Maaike. Dave woont sinds de scheiding op zichzelf.

JGZ-melding vanwege: Kim wil geen contact meer met moeder

Situatie: Kim is op het VWO en is over het algemeen een vrolijke jongedame. Tot 2 jaar geleden is ze makkelijk in de omgang, sociaal en kan makkelijk leren. Het gaat erg voorspoedig en haar ouders zijn erg trots op haar. Maaike is erg blij met haar zusje en kan het goed met haar vinden. Met haar broer Dave heeft Maaike nooit een erg goede band gehad, ze hebben geen ruzie, maar spelen ook weinig samen. Maaike’s ouders hebben 2 jaar geleden vrij plotseling aangekondigd dat ze gaan scheiden. 

Na de scheiding zijn Maaike’s is Maaike’s vader verhuist naar een flat in een wijk aan de andere kant van de stad. Maaike’s moeder woont sinds een half jaar samen met haar nieuwe vriend en is 5 maanden zwanger. Elise en Maaike zijn elke andere week bij hun vader of moeder. 

Sinds de scheiding observeren Maaike’s ouders en vrienden dat Maaike zich steeds opstandiger gaat gedragen. Ze heeft vaak ruzie met haar zusje en haar moeder. Op school is ze brutaal tegen leraren en ze is 1x blijven zitten. Ze spijbelt veel en moet vaak nakomen. Maaike’s vrienden vinden het nog steeds erg gezellig met Maaike, maar merken wel dat ze een ‘kort lontje heeft’. Ze is meer serieus dan vroeger en kan zich snel ergeren aan bepaalde situaties. Maaike is veel bij haar vrienden te vinden, ze logeert vaak bij haar beste vriendin Anke.  Thea is een alleenstaande jonge vrouw, heeft VMBO TL afgerond en is vervolgens enkele mbo opleidingen gestart. Deze heeft ze echter nooit afgemaakt. Haar kinderen hebben verschillende vaders. Met de vader van de oudste twee kinderen heeft ze geen contact meer, met de vader van haar jongste kind nog wel.

Maaike heeft een aantal weken geleden aangegeven dat ze niet meer bij haar moeder wil komen. Sindsdien is ze ook niet meer geweest en heeft ze haar moeder niet meer gezien. Maaike is ook weinig bij haar vader en hangt veel bij Anke. 

VCM Actueel: De ouders van Maaike hebben een hulpvraag uitgezet bij de JGZ, omdat ze willen kijken wat er met Maaike aan de hand is en om te zorgen dat ze haar moeder weer wil zien.  Je loopt stage bij de JGZ en gaat in gesprek met Maaike met behulp van motiverende gespreksvoering om ervoor te zorgen dat ze weer contact wil met haar moeder.