Ketenzorg

Ketenzorg

Ketenzorg


 Thuiszorg

  • Mw. Grootjans
  • Geb. datum. 14-06-1946 | Burg. St. gehuwd |
  • Anamnese: Hypertensie | Hernia (rug) | Covid-19

Mw. Grootjans ontvangt sinds enige tijd hulp bij het wassen en aankleden vanwege haar rughernia. Sinds vorige week is mevrouw geïnfecteerd met het coronavirus. Door het coronavirus is mw erg benauwd en heeft meer hulp nodig bij de A.D.L. Daarbij dien je jezelf te beschermen via PBM bij het ADL moment.

Actueel | ochtendroute| 9.10 u

Je komt bij mw. op bezoek om haar te helpen met wassen en kleden. Wat doe je en hoe neem je de hygiëne regels in acht?


 Revalidatiekliniek

  • Theo Autar
  • Geb. datum. 23-07-1993 | Burg. St. ongehuwd |
  • Anamnese: Verbrijzeling van L1 en L2 na val van hoogte tijdens werkzaamheden in de bouwsector vier maanden geleden. Gevolg: dwarslaesie met gedeeltelijke verlamming. Daarnaast een gecompliceerde botbreuk in rechterarm, waarbij momenteel nog functiebeperking. Ook heeft hr moeite met slikken, waardoor hij slecht eet en is afgevallen.
 


Actueel | Dagdienst| 14.30 u

Spontane mictie blijft (vooralsnog) uit. Uiterlijk vier uur na het legen van de blaas ontstaan er bij hem incontinentieproblemen. Dhr. Autar ervaart na 3.5 uur een onbehagelijk gevoel in de onderbuik.

Op de revalidatie-afdeling kreeg Dhr. Autar ondersteuning bij intermitterende katheterisatie a 3,5 uur i.v.m. de functiebeperking aan de rechterarm. Dhr. Autar heeft veel moeite met deze ondersteuning. Hij wil graag zelfstandig zijn en hij ervaart klachten als het katheteriseren ook maar iets later plaatsvindt. Daarnaast kan hij moeilijk omgaan met de steeds wisselende vrouwelijke verpleegkundigen die hem komen katheteriseren. Om deze redenen wordt i.o.m. de arts een verblijfskatheter ingebracht, totdat Dhr. Autar zichzelf weer kan redden.

Welke verschillende disciplines werken er in de revalidatiekliniek en welke disciplines heeft hr nodig om zo zelfstandig mogelijk weer door het leven te kunnen gaan? Welke rol als verpleegkundige heb je in de zorg rondom hr en welke rol in samenwerking met de andere disciplines?