VCM4 Oefentoets

VCM4 Oefentoets

Oefentoets VCM 4

Casus: Praktijkopleider Kremer

Voor de student: Je loopt stage op de interne afdeling in het UMCG. Het is je eerste HBO-V stage. Je hebt een online tussenevaluatie. Je hebt het gevoel dat het best lekker gaat op je stage. Je hebt eigenlijk nooit kritische feedback gehad. Je vaste werkbegeleider heb je niet zo vaak gezien. Dat vind je jammer. Je hebt best veel gewerkt met collega’s die niet zo vaak stagiaires hadden begeleid. Dat kon je soms ook wel merken. Je voert het evaluatiegesprek met de praktijkopleider van de afdeling. Jouw eigen werkbegeleider kon niet bij het gesprek aanwezig zijn. In de studiehandleiding staat dat jij een agenda voor deze bijeenkomst maakt, dus jij start het gesprek dat online moet plaatsvinden omdat de praktijkopleider niet op de afdeling kon komen .