Proeve van bekwaamheid jaar 2

Proeve van bekwaamheid jaar 2


Proeve van bekwaamheid 1: Neusmaagsonde en IV medicatie

Interne afdeling

Mevr. Caspers: Geb. dat. 07-08-1948

 • Burg.stand: weduwe, 2 kinderen
 • Reden van opname: uitdrogingsverschijnselen, pijn bovenbuik, misselijk en braken
 • Medische voorgeschiedenis: rectum prolaps (2017 aan geopereerd)
 • Medicatie (thuis): z.n. paracetamol, Movicolon 2 sachets per dag
 • Mevr is soms wat verward

Mevr. Caspers is 2 dagen geleden door de huisarts doorgestuurd naar de internist. Mevr. kan al weken moeilijk voedsel binnen houden, is continu misselijk en heeft pijn in haar buik. De internist besloot om haar op te nemen op de interne afdeling ter observatie i.v.m. uitdrogingsverschijnselen.

Vitale functies bij opname:

RR 115/75
HF 96
Temp 38 °C
Sat 98%
VAS 5
Gewicht 65 (voorheen 73)
Lengte 1.65

Sinds de opname heeft mevr. verschillende onderzoeken (gastroscopie/ X-abdomen/ X-thorax/ Echo-buik/bloedonderzoek) ondergaan om te achterhalen waar de klachten vandaan komen. De uitslagen zijn nog niet allemaal bekend. Na het beoordelen van de bloedwaarden en de temperatuur die bleef stijgen is mevr. gestart met antibiotica I.V en 1,5 liter Glucose 2,5%/Nacl 0.45% infuus. Mevr. krijgt nu Amoxicilline/ Clavulaanzuur (1000/200 mg 4x d.d. IV) en Primperan (supp 3 x d.d. 10 mg).

Dagdienst (heden)

Na de artsenvisite is besloten om mevr. een neusmaagsonde te geven, aangezien mevr. haar eetlust nog niet verbetert. Ook zal er een familiegesprek gepland worden om de uitslagen van de onderzoeken te bespreken.
Interventies voor dit moment: Je gaat na bij mevr. of ze alles heeft begrepen. Je brengt een neusmaagsonde in en geeft haar IV medicatie per bolus/zij-infuus.

 


Proeve van bekwaamheid 2: IM injecteren en Venapunctie

Thuiszorg

Dhr. de Wilde: Geb. dat.: 07-08-1970

 • Burg.stand: gehuwd, 3 kinderen
 • Reden van zorg: ondersteuning in de ADL, medicatie IM en ontlasten van mantelzorger
 • Medische voorgeschiedenis: blanco
 • Diagnose Alzheimer 3 jaar geleden
 • Medicatie: Hydrocobamine (1x 1000 microg. per 2mnd IM)

Dhr. de Wilde is een half jaar geleden in zorg gekomen bij de thuiszorg. De afgelopen jaren heeft de echtgenoot voor dhr. gezorgd en zijn werk daar deels voor opgezegd. De kinderen hebben aangegeven dat de situatie niet langer werkbaar is en hun beide vaders er zo aan onderdoor gaan.

Vitale functies bij start zorg:

RR 125/70
HF 74
Temp 37.1
Sat 99%
VAS 0
Gewicht 80
Lengte 1.79

Dhr. is niet meer instaat zichzelf te wassen en kleden, te vermoeiend en snapt niet meer hoe het moet. Doordat de start van de dag veel van hem vraagt heeft dat invloed op de rest van de dag. Hij heeft nog goede momenten al worden die minder. De reden van zorg ligt met name op het vlak van ontlasten van de zorgtaken in de ochtend.

Dagdienst (heden)

Tijdens je route start je bij dhr. de Wilde. Vandaag moet hij een Hydrocobamine IM injectie hebben, daarnaast moet zijn bloed worden geprikt. Normaal komt iemand van de bloedbank hiervoor langs, maar nu is gevraagd of jij dit wilt doen.

Dhr. lijkt vandaag helder te zijn en zijn oudste dochter is thuis, gezien haar andere vader naar zijn werk is.


Proeve van bekwaamheid 3: Verzorgen centraal veneuze katheter en toedienen insuline

Afdeling cardiologie

Dhr. De Graaf: geb. dat.: 13-09-1983

 • Burg.staat: getrouwd, 1 kind
 • Opname reden: endocarditis
 • Medische voorgeschiedenis: astma, DM 1 (bekend dat familie cardiaal is belast)
 • Medicatie: Foster 200 2x dgs 1 puf, Prednisolon 30 mg afbouwschema p.o. Levimir 1x dgs 24 EH, Novorapid volgens bijspuitschema. Bls 8-10 mmol/l 8 EH, bls 10.1- 15 mmol/l 12 EH, bls 15.1 – 20mmol/l 20 EH, bls > 20.1 mmol/l dan overleg arts
 • Roken: –
 • Alcohol: –

Anamnese gegevens:

Dhr. heeft al enkele dagen hoge koorts en is kortademig bij inspanning. Sinds gister is dhr. gekluisterd aan zijn bed en te moe om nog iets te doen, ziet bleek en heeft pijn bij de ademhaling en in de gewrichten. Echtgenote heeft de huisarts gebeld ivm de klachten van dhr. De huisarts is gestart met een prednisolon kuur. Hr knapt hier echter niet van op en huisarts besluit hr in te sturen naar de SEH met verdenking pneumonie.

De X-thorax laat echter geen pneumonie zien, maar een vergroot hart. Hierop wordt een echo van het hart gemaakt. Uit het bloedonderzoek blijkt dat CRP, BSE en Leuco’s flink zijn verhoogd. Bloedkweken zijn afgenomen. Dhr. wordt opgenomen voor behandeling van een endocarditis op de afdeling cardiologie.

Opname gegevens:

Gewicht 90 kg
Lengte 175 cm
RR 135/75
Hf 96/ min
Temp 40,5 °C
Saturatie 96%
Vas 7
Ademhaling 22/min

Op de afdeling wordt antibiotica en pijn medicatie gestart (Amoxicilline 1000mg 6 x dd IV en Morfine SC 15 mg zn, max 4 x dd). Hr krijgt een centraal veneuze katheter omdat langdurig antibiotica wordt gegeven. Vanwege de prednisolonkuur zijn de bloedsuikers van hr ontregeld. Afhankelijk van zijn bloedsuikers krijgt hr novorapid gespoten. Op dit moment voelt hr zich zo ziek dat hij niet zelf zijn insuline kan toedienen. De diabetesverpleegkundige is in consult gevraagd om te kijken of hr over kan gaan naar het gebruik van een insulinepomp. 

Late dienst (heden)

Gedurende de dagdienst zijn je collega’s niet toegekomen om de centraal veneuze katheter te verzorgen. Zij hebben dit overgedragen aan jou. Tijdens de start van je dienst loop je bij dhr. naar binnen en ziet dat dhr. de Graaf transpireert, gejaagd is en enorme dorst heeft. Je meet zijn vitale functies. Temperatuur 37.9 C, RR 130/95, AH 18 per minuut, Sat 96% en een vas 3. Ook bepaal je zijn bloedsuiker; 16.4 mmol/l

Interventies voor dit moment: Op basis van het bijspuitschema dien je insuline toe en besluit je om zijn centraal veneuze katheter te verzorgen.