Toetsing jaar 2 SLO

Toetsing jaar 2 SLO

 

Toetscasus 1


Ziekenhuis | Gyneacologie

 • Mw. Bode
 • Geb. datum. 02-09-1945,  Burg. St.: gehuwd  
 • Medische voorgeschiedenis: DM II, Hypertensie, Hartfalen
 • Medicatie: Actrapid volgens schema, Atenolol 25mg 1xdd, Enalapril 5mg 1xdd, Furosemide 40mg 1xdd, Fraxiparine 0,3ml 1xdd, Paracetamol 1000mg 4xdd, Dipidolor 15mg, zo nodig (max 3xdd)
 

Mw. Bode is opgenomen op de afdeling gynaecologie. Haar opname gegevens zijn: 

Gewicht  78 kg
Lengte 168 cm
RR 128/87
HF 73/min
Temp 36.9°C
Saturatie 98 %
Vas 1
Hb 8.8mmol/l

Eergisteren heeft ze een uterusextirpatie ondergaan, via de buikwand per laparoscoop, vanwege een endometrium carcinoom. Het infuus is gistermiddag verwijderd en i.o.m. de zaalarts niet opnieuw ingebracht, omdat mw. goed dronk en haar vitale functies stabiel waren. Mw voelde zich redelijk.

Actueel, dagdienst, 10.00 u: Mw. Bode alarmeert. Ze geeft aan dat ze zich niet zo lekker voelt. Ze voelt zich wat benauwd en licht in het hoofd en klaagt over hartkloppingen. Ze vraagt of ze wat water mag. Je merkt op dat ze bleek ziet en hevig zweet. Haar huid is koud. Je ziet ook onrust in haar ogen. Je besluit de controles bij haar te doen:

RR 96/60
HF 109/min irregulair
Saturatie 95%
Ademhaling 22
Temp 37.2°C
Vas 5
Glucose 8 mmol/l
Urine productie 160ml (laatste 4 uur)
Lab uitslagen: HB 6.7 mmol/l

Wat ga je doen?


Toetscasus 2


 Ziekenhuis | Abdominale Chirurgie

 • Mw. Lopers
 • Geb. datum. 13-04-1956,  Burg. St.: gehuwd
 • Medische voorgeschiedenis: Ziekte van Crohn, COPD GOLD II
 • Mw rookt (1pakje per dag)
 • Medicatie: Fraxiparine 0,3ml, Paracetamol 1000mg 4xdd, Serevent 50 microgr 2xdd, Flixotide 500 microgr 2xdd, Prednisolon 10mg 1xdd, Inflectra 5mg/kg/8 weken
 

Mw. Lopers is opgenomen op de afdeling abdominale chirurgie. Haar opname gegevens zijn:

Gewicht 70 kg
Lengte 172cm
RR 145/92
HF 82/min
AH 19/min
Temp 36.5°C
Saturatie 96%
Vas 2

Mw heeft 3 dagen geleden een ileocaecale resectie ondergaan. Er is geen (tijdelijke) stoma geplaatst. Gister is, volgens richtlijn, de epiduraal katheter verwijderd. Vanmorgen (rond 11 uur) mochten ook de verblijfskatheter en het infuus verwijderd worden. Mw. heeft nog wel pijn, maar met paracetamol is dit goed te dragen (vas van 2). Mw hoest behoorlijk en haar ademhaling is wat oppervlakkig. De fysiotherapeut komt nog een keer extra langs. Mw. gaf aan wel weer een sigaret te lusten.

Actueel, avonddienst, 18.00 u: Mw. Lopers geeft aan dat ze zich niet zo goed voelt. Ze heeft last van koude rillingen en klaagt wat over pijn op haar borst en pijn in haar onderbuik. Haar ademhaling is oppervlakkig en snel. Ze komt dyspnoeisch over en praten gaat moeizaam. Ze komt paniekerig over. Je besluit de controles bij haar te doen.

RR 128/79
HF 105/min
AH 26/min
Temp 38.2°C
Saturatie 91%
Vas 6
Urineretentie 605ml (gemeten met bladderscan, nog niet spontaan geplast na verwijderen katheter)

Wat ga je doen?


Toetscasus 3


 Ziekenhuis | Urologie

 • Dhr. van der Molen
 • Geb. datum. 24-11-1952, Burg. St.: gehuwd
 • Medische voorgeschiedenis: Hypertensie, CVA ’13
 • Medicatie: Hydrochloorthiazide 12,5 mg 1xdd, Atenolol 25 mg 1xdd, Fraxiparine 0,8ml 2xdd, Paracetamol zo nodig (max 1000mg 4xdd), Acenocoumarol ogv INR (pre OK gestopt) 
 

Dhr. van der Molen is opgenomen op de afdeling Urologie. Zijn opname gegevens zijn:

Gewicht 87 kg
Lengte 185 cm
RR 132/78
HF 79/min
AH 13/min
Temp 36.2°C
Saturatie 99%
Vas 0

Dhr van der Molen heeft eergisteren een TURP-OK ondergaan vanwege een vergrote prostaat. Na de operatie is de blaas continue gespoeld. Vanochtend was de urinekleur licht rosé, waarna besloten is de spoeling te stoppen en de spoelkatheter te verwijderen. Dhr. heeft daarna 1x geürineerd, wat pijnlijk was, maar dhr. had wel het gevoel goed uit te kunnen plassen. Dhr. gaf aan dat er nog wel wat stolsels en bloed in de urine zaten. Hierop is besloten het geplande ontslag nog even aan te zien tot de avond.

Actueel, avonddienst, 16:30: Je komt bij dhr. van der Molen op de kamer. Hij geeft aan dat hij zich niet goed voelt. Hij heeft zweetdruppels op zijn voorhoofd staan en klaagt over pijn in zijn onderbuik. Bij navraag geeft dhr. aan zich wat rillerig te hebben gevoeld vanmiddag. Je besluit de controles bij hem te doen:

RR 121/85
HF 103/min
Temp 37.9°C
AH 16/min
Sat 97%
Vas 3
Urineretentie 590 ml (met bladderscan)

Wat ga je doen?