VCM toets 2

VCM toets 2

Casus probleem verhelderend gesprek.

Kamer 213

Patiënt Kok | geb.datum 12-05-1940

Burg staat: weduwe/weduwnaar | 4 zonen | 16 kleinkinderen

Anamnese: Diabetes type 2 al 20 jaar | CVA 4 maanden geleden

Medicatie: geen

Situatie: Patiënt Kok verblijft inmiddels meer dan drie maanden op de revalidatieafdeling van het Hanzehospital i.v.m. een doorgemaakte CVA. De patiënt heeft hier aardig de draai gevonden. De patiënt vindt de aandacht en de mensen hier gezellig en de therapie, grapt de patiënt ‘houdt me van de straat’. De patiënt is bijna ‘klaar’ met revalideren, het maximale resultaat lijkt behaald. Zoals steeds is aangegeven zijn niet alle functies helemaal hersteld zoals vroeger, de tijd vóór het CVA. De patiënt baalt dat verder herstel zolang op zich laat wachten en moet nog niet denken aan een verpleeghuis. Het revalideren vraagt veel energie van patiënt Kok.

  • Probleem verhelderend gesprek (fysiek): Tijdens een arts visite is een plekje in een verpleeghuis ter sprake gekomen. Zelfstandig terug naar huis blijkt helaas geen optie. Omdat de revalidatie is afgerond is het vertrek van revalidatie-afdeling aanstaande. Er moet er een plekje voor de patiënt worden gevonden waar de patiënt ‘thuis’ kan zijn. De patiënt had nog steeds stilletjes de hoop terug naar huis te kunnen en dat verder herstel mogelijk was. Deze realiteit is hard bij de patiënt binnen gekomen, alle energie lijkt nu voor niets te zijn geleverd… Tijdens de arts-visite had je opgemerkt dat de patiënt nogal geschrokken was van het bovenstaande bericht. Daarom besluit je bij de patiënt langs te gaan voor een gesprek..
  • Probleem verhelderend gesprek (online): Tijdens een arts visite is een plekje in een verpleeghuis ter sprake gekomen. Zelfstandig terug naar huis blijkt helaas geen optie. Omdat de revalidatie is afgerond is het vertrek van revalidatie-afdeling aanstaande. Er moet er een plekje voor de patiënt worden gevonden waar de patiënt ‘thuis’ kan zijn. De patiënt had nog steeds stilletjes de hoop terug naar huis te kunnen en dat verder herstel mogelijk was. Deze realiteit is hard bij de patiënt binnen gekomen, alle energie lijkt nu voor niets te zijn geleverd. Aan de verpleegkundige van dienst heeft dhr. Kok gevraagd of hij jou online mag bellen om contact te hebben wat deze ochtend is voorgevallen tijdens de arts visite. Jij werkt thuis omdat je in quarantaine zit en je bent de regie-verpleegkundige van de afdeling….