VCM toets 1 Herkansing Anamnese Gesprek

VCM toets 1 Herkansing Anamnese Gesprek

Anamnesegesprek dhr./mevr. Frankema

Naam: Dhr./mw. Frankema

Leeftijd: 64


Medische overdracht

Opname indicatie: verdenking verergering vaatlijden bij angina pectoris /verergering Ziekte v Bechterew

Medische diagnoses: Ziekte van Bechterew

Medicatie: Sulfalazine 500mg 3dd 1 tabl

Opdrachten:

Controles: 4x dgs RR, T, P en Sat

ECG: morgen herhalen

 

Verpleegkundige overdracht

Dhr/mevr is opgenomen vanwege pijn op de borst. Dit kan komen door toename van het vaatlijden of verergering van de ziekte van Bechterew. Hij/zij is door de huisarts ingestuurd, nadat hij/zij vanochtend op het spreekuur geweest is. De pijn is niet constant, komt soms opzetten en gaat dan weer weg. Nu opname ter observatie van de klachten en verder onderzoek.

Controles: RR: 145/85, P: 88, T: 37,8

 

VCM Actueel: Je bent verpleegkundige van kamer 8 van het Hanzehospital en krijgt dhr./mevr. in zorg. Je gaat naar dhr./mevr. om een anamnesegesprek m.b.v de patronen van Gordon te voeren om de te leveren zorg te bepalen.